เครื่องมือช่าง, เครื่องมือช่างอุตสาหกรรม> คีมย้ำสายชนิดต่างๆ> คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม
 
 
HD-25X คีมย้ำหางปลาหกเหลี่ยม
เป็นคีมย้ำหางปลา รุ่นหนาหรือรุ่นท่อทองแดง ใช้ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 6.0-25 mm²
HD-0650 คีมย้ำหางปลาหกเหลี่ยม
เป็นคีมย้ำหางปลา รุ่นหนาหรือรุ่นท่อทองแดง ใช้ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 6.0-50 mm
²
HD-25150 คีมย้ำหางปลาหกเหลี่ยม
เป็นคีมย้ำหางปลา รุ่นหนาหรือรุ่นท่อทองแดง ใช้ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 25-150 mm
²
DIE HD-25150 หัวย้ำของคีม HD-25150
ตั้งหัวย้ำ (DIE)ทั้ง2ข้าง ให้ตรงกับขนาดหางปลาที่จะย้ำ
 
     
 
คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม
รหัส Application Range
(mm²/AWG)
Weight(KG.) Length(mm.)
HD-25X  
PVP PIPE 6-25mm² 0.78 KGS 354mm
HD-0650  
6-50 mm² 1.10 KGS 390 mm
HD-25150  
25-150 mm² 2.90 KGS 650 mm
DIE HD-25150  
25-150 mm² - -